Soest Netwerkt
Vriend worden van Soest Netwerkt?
Aanmelden voor de volgende bijeenkomst van Soest Netwerkt.
 

Soest Economisch Actief (SEA)

Soest Economisch Actief (SEA) is een initiatief van Pauline Maring en omvat een platform om elkaar te stimuleren in het genereren van business voor de gemeenschap Soest, ter bevordering van de economische groei van Soest.

Voorbeelden:

a. Geheim van Soest: toeristisch-recreatief plan voor Soest (Lex Bergers en Pauline Maring)

b. Soest meets China: cultureel evenement met handelsmissies (M. Yang en P. Maring)

Uitvoering:

Fase 1:

Uitwerken van het concept van de idee-aandrager (eigenaar) in een plan, inclusief businessplan. Indien gewenst of noodzakelijk ook doen van haalbaarheidsonderzoek van het idee/concept, het creëren van draagvlak, het zoeken naar investeerders/businesspartners en uiteindelijk go-no-go besluit.

Fase 2:In deze fase wordt het idee/concept uitgewerkt i.s.m. leden van Soest Netwerkt en andere partijen (Gemeente Soest, Soester Zakenkring, RABObank e.a. in- en buiten Soest.Via promotieactiviteiten door Soest Netwerkt  wordt het idee/concept verspreid.

Grafische Vormgeving: Zippy Art
Beheer en onderhoud website: Blue Avocado
Inhoud en Communicatie: Ralph Ekkerink

info@soestnetwerkt.nl
Soest Netwerkt
Bunder 2
3763 WC SOEST

Call Now Button