Soest Netwerkt
Vriend worden van Soest Netwerkt?
Aanmelden voor de volgende bijeenkomst van Soest Netwerkt.
 

Deelnemen aan een lokaal netwerk als Soest Netwerkt levert mij niet alleen iets op als ondernemer, maar ook als inwoner van Soest en als moeder van een gezin met 2 dochters, die ik graag in een sociaal en economisch welvarend dorp zie opgroeien.

Soest Netwerkt was voor mij een zeer bewuste keuze. Vanaf het begin ben ik actief aan het netwerk gaan deelnemen, door vanuit Soest Netwerkt te werken aan het creëren van kansen voor de lokale economie. Daaruit is het platform SEA ontstaan. Mijn ervaring is inmiddels dat je door samen te werken met andere ondernemers uit het netwerk, absoluut je kansen vergroot op je succes als ondernemer. Er ontstaat synergie en kruisbestuiving en je eigen naambekendheid als ondernemer groeit via het netwerk. Zo heb ik op het eerste ondernemerscongres van Gemeente Soest een presentatie mogen geven aan een zaal met zo’n 300 lokale ondernemers.

Ik werk met een aantal ondernemers uit Soest Netwerkt samen aan verschillende SEA projecten (zie website Soest Netwerkt), die tot nieuwe business kunnen leiden en Soest op de kaart zullen zetten. Natuurlijk gaan de kosten en inspanningen uit voor de baten, maar als deze projecten slagen, dan is dat niet alleen voor mij als ondernemer interessant, maar zal ik er als inwoner van Soest en als ouder bovendien óók plezier aan beleven. Het samenwerken met Vrienden van Soest Netwerkt en met degenen die actief zijn in de diverse commissies, is bovendien erg leerzaam en inspirerend. Dat geldt ook voor de maandelijkse bijeenkomsten. De thema’s leveren vaak stof tot nadenken op en daarbij zijn het inspirerende en laagdrempelige netwerkmomenten.

Verder wil in de levendige LinkedIn groep van Soest Netwerkt nog noemen als een geweldige bron van vraag en aanbod. Deze groep heeft mij o.a. een timmerman, oppassen, doorverwijzingen en interessante antwoorden op discussievragen opgeleverd.

Soest Netwerkt is voor mij in de eerste plaats een netwerk, waar ik als ondernemer baat bij heb. Daarnaast zorgt het netwerk als belangenbehartiger voor Zelfstandige Professionals ook voor interessante verbindingen met andere lokale en regionale partijen, zoals de gemeente Soest , Soester Zakenkring, POA, etc. Hierdoor wordt de samenwerking met  – en toegankelijkheid tot deze partijen een stuk gemakkelijker.

Pauline Maring, Visionsinc en oprichter van Soest Economisch Actief (SEA)

Grafische Vormgeving: Zippy Art
Beheer en onderhoud website: Blue Avocado
Inhoud en Communicatie: Ralph Ekkerink

info@soestnetwerkt.nl
Soest Netwerkt
Bunder 2
3763 WC SOEST

Call Now Button